Turnusy Rehabilitacyjne

Informacja o turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez

Katolickie Stowarzyszenie Opieki nad Dzieckiem i Rodziną im. św. Brata Alberta

 

Rok 2018

Uwaga: zapisy na turnus do  Brennej  !!!!!!    tel 608 582 559

termin turnusu  23.06 – 6.07.2018

koszt: 1580,-

 

Konto: 94102035410000510200111542

Katolickie Stowarzyszenie Opieki nad Dzieckiem i Rodziną im. św. Brata Alberta

Tytułem:  Imię i nazwisko uczestnika turnusu

 

Stowarzyszenie organizuje turnusy  rehabilitacyjne od 1998 roku.

Posiadamy aktualny wpis do rejestru organizatorów turnusów  wydany przez Wojewodę  województwa warmińsko – mazurskiego

Turnusy odbywają się co  roku  w okresie letnim i mogą w nich brać udział osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz ich opiekunowie.

Podczas turnusów uczestnicy  realizują program terapeutyczny, rehabilitacyjny  pod opieką terapeutów:

  • oligofrenopedagog
  • surdopedagog
  • logopeda
  • psycholog

Kierownikiem turnusów jest Małgorzata Jesionowska

Wpis do rejestru organizatorów turnusów