Pomoc psychologiczna

       Punkt obsługuje mieszańców Miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Punkt udziela pomocy terapeutycznej osobom będącym ofiarami przemocy domowej, w tym dzieciom i młodzieży oraz osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Prowadzi terapię diagnozy rodziny, interwencję oraz terapię  metodą TSR.

Wszelkie informacje uzyskać można pod numerem telefonu:   572 470 603